SUKCES ZUZANNY WOWK W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM :)

"Polska - wspólnym domem dla wielu narodów" - pod taką nazwą został ogłoszony konkurs plastyczny przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który zorganizowano w ramach działań na rzecz respektowania praw mniejszości narodowych oraz etnicznych.
Prace plastyczne miały ukazać kulturę, tradycję, zwyczaje i działalność mniejszości na terenie naszego województwa.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu całego województwa. Do udziału w konkursie zgłoszono 139 prac plastycznych wykonanych na bardzo wysokim poziomie.

Komisja w składzie:
p. Nelli Kopańska - Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członkowie: p. Barbara Matecka i p. Rafał Sierakowski przyznali I, II, III miejsce oraz 6 wyróżnień.

Z przyjemnością informujemy, iż uczennica naszej szkoły Zuzanna Wowk z klasy IVb przygotowana pod kierunkiem nauczycielki plastyki, jako jedyna ze Stargardu Szczecińskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie oraz cenne nagrody.